7/23/2024


Kalite standartlarımız gereği İnsan Kaynakları prosedürümüzün amacı, Özsel Ecza Depoları Ticaret ve Pazarlama A.Ş’ de çalışan personelin çalışma koşulları, özlük hakları, görev ve yükümlülükleri ile İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili prensip ve kuralları düzenlemektir.

Bu prosedür, iş kanunu, S.S.K ve diğer yasalardaki haklar saklı kalmak kaydıyla Özsel ‘ de iş sözleşmesi ve/veya ücret karşılığı çalışan tüm personeli kapsar.

Bu yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Şirkette çalışan tüm personel bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren, yürürlük tarihinden sonra şirkette görev alanlar ise hizmete girişleri ile bu yönetmelik hüküm ve şartlarını aynen kabul etmiş sayılırlar.

Bu yönetmelikte yer almayan hususlar için yürürlükteki İş Kanununun ilgili maddeleri ve bu kanunca çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerine göre işlem yapılır

İŞE ALINACAK ELEMANDA ARANACAK NİTELİKLER

İşe alınacak elemanlarda aşağıdaki koşullar aranır :

a) İş profilinin gerektirdiği yetkinliklere sahip olmak,
b) Yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmamak,
c) İş profilinin gerektirdiği asgari öğrenim ve eğitim koşullarına sahip olmak,
d) Kamu haklarından yoksun olmamak, medeni haklara sahip olmak,
e) 18 yaşını bitirmiş ve 50/55 yaşını aşmamış olmak,
f) Referans araştırması sonucu olumlu bulunmak,
g) Muvazzaf askerlik görevini yapmış olmak,
h) Sigara içmiyor olmak,
i) İşin gerektirdiği sağlık durumuna sahip olmak, bedensel ve ruhsal olarak çalışmasında sakınca bulunmamak.

İŞE ALMADA İSTENECEK BELGELER

İşe alınan elemanların aşağıdaki belgeleri tamamlamaları zorunludur;

* Nüfus cüzdan sureti
* Nüfus cüzdan kimlik fotokopisi
* Ehliyet fotokopisi
* İkametgah
* Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
* Sağlık raporu (akciğer röntgenli)
* Adli sicil kaydı
* Kan grubu kartı
* 6 adet fotoğraf
* Sigorta sicil kartı fotokopisi
* Evli ise evlilik cüzdan fotokopisi
* Eşinin kimlik fotokopisi
* Çocuk var ise çocuğunun kimlik fotokopisi
* Emekli ise emeklilik cüzdan fotokopisi

iş başvuru formu için lütfen tıklayınız...
Merkez: Büyükdere Cad. Naci Kasım Sok. Örnek Apt. No:8/B 34387 MECİDİYEKÖY / İSTANBUL
Tel: (212) 211 11 15 - Faks: (212) 211 93 96
Şube: Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı Söyleşi Sok. No:6 34775 ÜMRANİYE / İSTANBUL
Tel: (216) 528 60 00 - Faks: (216) 528 60 96
info@ozsel.com / www.ozsel.com